Image by Ben Garratt

ERFARING

EFFEKTIVITET

ENGASJEMENT

 
Kompetanse

Prosedyre i straffe- og sivilsaker

  • Strafferett

  • Bistandssaker

  • Arbeidsrett

  • Barnefordeling

  • Barnevern

  • Erstatningsrett

  • Utlendingsrett

Storgata 11 Oslo

 
Advokatfirmaet Ringsbye AS

Storgata 11, 0155 Oslo

Org. nr. 995 903 318
Telefaks: 21 01 42 01