top of page

Straffesaker
I straffesaker, og som hovedregel, dekker det offentlige  salær under varetekt og under hovedforhandling.

Fri rettshjelp
I noen sivile sakstyper kan det innvilges fri rettshjelp. 

Rettshjelp ytes enten som stykkpris utenfor prosess eller som fri sakførsel i prosess. Rettshjelpen er behovsprøvd av det offentlige og fastsettes etter faste inntektsgrenser.

For mer informasjon kan man finne rettshjelpsloven gjengitt på lovdata.no

Rettshjelpsforsikring
I mange tilfeller vil din egen hjemforsikring kunne dekke rettshjelp fra advokat. 

Rettshjelpsforsikringene stiller krav til egenandel som oftest i form av en fast egenandel supplert av en prosentvis egenandel. Rettshjelpsforsikringen har som hovedregel et øvre tak på kroner 100 000.

Ved inngåelse av advokatoppdrag vil vi undersøke denne muligheten for deg.

Sivile saker
Standard timepris i sivile saker er satt til 2 ganger det offentlige rettsgebyr, "2R" (kr. 2554 i 2024)

bottom of page